Om organisasjonen

For og med næringslivet
Om organisasjonen

Nannestad Næringsliv SA er  en selvstendig samarbeidsorganisasjon og nettverk for næringslivet i kommunen og mellom næringslivet og det offentlige.

 

Dette innebærer:
 

 • å bidra til bedrede rammevilkår for næringslivet i kommunen og tilrettelegge for vekst og utvikling.
   

 • å bidra til at bedrifter som vil etablere seg i kommunen får best mulig hjelp og informasjon. Det samme gjelder for eksisterende bedrifter og de som vil flytte til kommunen.
   

 • å markedsføre næringslivet i kommunen både for egne innbyggere og de som vurderer å flytte til Nannestad eller etablere seg her.
   

 • å bidra til å markedsføre kommunens næringsliv overfor omverdenen.
   

 • å være en brobygger mellom næringsliv og kommune samt være et talerør fra næringslivet og inn til kommunen.

Styret

Styret består av følgende personer:

 • Styreleder Tor Eivind Nordby Vik, Nordby Maskin AS

 • Styremedlem Hanne Merete Andresen, Maura Apotek AS

 • Styremedlem Ove Sollien, WLCOM AS

 • Styremedlem Trine Fjærvik, Frua i Låven AS

Daglig leder er Tor Danielsen, Danielsen Regnskap og Rådgivning

Slik fungerer et samvirke

Et samvirke er ulikt et aksjeselskap på flere sentrale områder, men har også mange likheter. Et samvirke eies og drives av de som er medlemmer, men i årsmøtet har hvert medlem én stemme, uavhengig av størrelse. Dette er et viktig skille mot et aksjeselskap der det er antall aksjer som teller.
 

Et samvirke har ikke omsettelige eierandeler og kan følgelig ikke kjøpes opp. Medlemmer melder seg inn eller og, men kan ikke selge eierandelene sine. 
 

Imidlertid har samvirkets medlemmer begrenset ansvar, dvs. hver enkelt medlem har ikke ansvar for samvirkets gjeld utover innskutt andelskapital.

Et samvirke styres av en egen lov og står derfor juridisk sett like støtt som et aksjeselskap. 
 

Du finner med informasjon hos Samvirkesenteret, spesielt om samvirkets særpreg og linker til samvirkeloven og andre ressurser.

Vedtekter

Vedtektene til Nannestad Næringsliv SA bygger på samvirkeloven og du finner vedtektene her: