Dette jobber vi for

Nettverk

Det er flere hundre bedrifter i og i tilknytning til kommunen. Nannestad Næringsliv SA tar mål av seg til å være det nettverk der man møter andre bedrifter og får anledning til å ta opp utfordringer og muligheter, gjennom jevnlige frokostmøter og andre arrangementer. 

Tilrettelegger

En organisasjon av og med Næringslivet selv er de nærmeste til å vite hvilke problemstillinger som teller mest for at næringslivet skal ha de beste rammevilkårene for sin virksomhet. Gjennom sitt nære samarbeid med kommunen kan Nannestad Næringsliv SA være næringslivets representative talerør inn mot kommunen og jobbe for næringslivets interesser mot både administrasjon og det politiske miljøet.

 

Brobygger

Som møteplass for hele næringslivet i kommunen vil Nannestad Næringsliv SA være brobygger i tre retninger - mellom næringslivet og offentlige myndigheter, mellom næringslivets egne aktører og for Nannestads næringsliv mot omverdenen.

Markedsfører

Det fellesskapet som Nannestad Næringsliv SA skal være vil være en markedsføringskanal ved å vise fram det mangfoldet som kommunens næringsliv representerer og stimulere til å bruke andre Nannestadbedrifter for å finne leverandører av varer og tjenester. Business-to business innen eget nærområde er til alles fordel!